Concurs post vacant

CSU Oradea organizeza concurs pentru postul vacant - Economist  – 1 post  

- studii superioare de specialitate în domeniul economic

- vechime activitate în domeniu economic peste 5 ani

 

Data desfăşurării concursului: 12.04.2021

Locul desfăşurării concursului: Sediul CSU Oradea, str. Universităţii nr. 1,  clădirea N;

Perioada de depunere a dosarului: 23.03.2021 – 05.04.2021.

Dosarul de concurs se va depune la sediul CSU Oradea, de luni până vineri între orele 12:00 – 14:00. Informații privind documentele necesare pentru întocmirea dosarului pot fi preluate de pe site www.csu-oradea.ro. Actele necesare pentru dosar vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. După verificarea conformităţii copiei, originalele se returnează.

Informații suplimentare: la sediul CSU Oradea, telefonic 0259/237415