Concurs post vacant

Denumire post: Economist

Nivelul postului: Functie de executie

Numar posturi: 1 post

Tipul postului: Durata nedeterminata  

Studii: Studii superioare de specialitate in domeniul economic, economist I gradul V

Bibliografie/Tematica: conform Anexei 1

Conditii specifice: vechime activitate în domeniu economic peste 20 ani,  conform cu cerintele postului

Tip proba concurs: - proba scrisa

                               - interviu

Data desfăşurării concursului: 03.02.2020, ora 10:00

Locul desfăşurării concursului: Sediul CSU Oradea, str. Universităţii nr. 1,  clădirea N;

Perioada de depunere a dosarului: 09.01.2020 - 23.01.2020

Dosarul de concurs se va depune la sediul CSU Oradea, de luni până vineri între orele 12:00 – 14:00.